Nasza firma specjalizuje się w szeroko pojętej ochronie budowli i konstrukcji przed: korozją, czynnikami chemicznymi, mechanicznymi oraz zewnętrznymi niezależnymi od użytkownika, wykonujemy następujący asortyment prac:

 • Posadzki bezspoinowe epoksydowe i poliuretanowe.
 • Posadzki antystatyczne i nieiskrzące z żywic epoksydowych.
 • Posadzki przemysłowe z płytek ceramicznych, cegły klinkierowej itp.
 • Wykładziny i izolacje chemoodporne posadzek, ścian, zbiorników itp.
 • Ochrona elewacji wiaduktów, mostów, zbiorników oraz innych obiektów inżynierskich przed korozją.
 • Likwidacja nieszczelności, przecieków, pustek oraz innych nieprawidłowości w batonach metodą iniekcji ciśnieniowej.
 • Oznakowanie posadzek znakami BHP, komunikacyjnymi, logistycznymi.
 • Możemy umieścić w posadzce dowolny wzór, rysunek, zdjęcie.
 • Dzięki opracowanej przez nas technologii udzielamy kilkudziesięciu miesięcznej gwarancji na nieścieralność naszych znaków.

 

 

 

 

 

 • posadzki żywiczne
 • posadzki przemysłowe       
 • kamienny dywan  
 • posadzki epoksydowe
 • posadzki poliuretanowe
 • posadzki antystatyczne
 • posadzki nieiskrzące
 • posadzki antyelektrostatyczne
 • posadzki z płytek przemysłowych
 • posadzki z płytek chemoodpornych
 • chemibet
 • jastrych epoksydowy
 • posadzki chemoodporne
 • iniekcje ciśnieniowe
 • elewacje wiaduktów
 • elewacje zbiorników
 • elewacje obiektów inżynierskich
 • zabezpieczenie antykorozyjne budowli
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektów inżynierskich
 • wykładziny chemoodporne zbiorników
 • laminowanie zbiorników
 • znaki poziome BHP
 • znaki poziome komunikacyjne
 • znaki poziome logistyczne
 • ławy pomiarowe stacji diagnostycznych (dokładność +/- 1 mm / 20 m)
 • reprofilacja spływów
 • osadzanie odwodnień liniowych
 • wzmacnianie posadzek
 • wzmacnianie fundamentów pod maszyny
 • poziomowanie fundamentów pod maszyny